Psychoterapeutka

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, trener metody Videotreningu Komunikacji.
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi w programach długoterminowych, ambulatoryjnych i substytucyjnych.
Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA.
W przeszłości pracowała m.in w Młodzieżowym Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kazuniu, w Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych ,,Punkt” oraz w Poradni Uzależnień przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Zajmuje się osobami w kryzysie, nawrocie choroby. Szczególną uwagę zwraca na pozytywne wzmocnienie klienta, dzięki któremu może on pokonać własne lęki, ograniczenia i bariery psychiczne. Prywatnie podróżniczka i miłośniczka gór.