Psychoterapeutka

Ukończyła Filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie studiuje pedagogikę w Wyższej Szkole Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie, specjalność: Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych. Terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji. Zainteresowania: psychoterapia egzystencja i filozoficzne aspekty uzależnień oraz coaching personalny i life coaching.