Łukasz Krzysztoń

Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Psycholog
Prowadzę psychoterapię  indywidualną oraz grupową osób uzależnionych i współuzależnionych.
Doświadczenie zawodowe nabyłem pracując w : poradni leczenia uzależnień i współuzależnień, młodzieżowym ośrodku terapii i readaptacji, centrum interwencji kryzysowej.
Pracuje w nurcie integracyjnym, szczególnie interesuje się podejściem humanistycznym w psychoterapii.