Psycholog

Jest absolwentem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Szkolenie terapeutyczne odbył w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.

Staże odbył w Klinice Nerwic oraz Oddziale Dziennym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica”.
Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie i doświadczającymi przemocy a także osobami dotkniętymi uzależnieniem.
Jest członkiem i założycielem Stowarzyszenia Centrum Pomocy Psychologicznej „Pierwszy krok” w Warszawie, którego misja skierowana jest do rodzin potrzebujących wsparcia i tych które chcą zapobiec dysfunkcjom systemy rodzinnego.

Pracuje z osobami które:

  • doświadczają przemocy
  • przeżywają lęki, smutek, stany przygnębienia, poczucie braku nadziei i bezradności,
  • doświadczają przykrych emocji w relacjach z innymi;
  • cierpią na spadek aktywności życiowych, mają dolegliwości somatyczne wynikające ze stanu psychicznego,
  • znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie widzą możliwości zmiany;
  • skarżą się na drażliwość i skłonność do wybuchów gniewu, mają trudności w panowaniu nad emocjami,
  • odczuwają trudności w relacjach z innymi, poczucie niekompetencji w nawiązywaniu i podtrzymywaniu znajomości,
  • czują potrzebę lepszego rozumienia i akceptacji siebie, rozwijania swych mocnych stron osobowości, radzenia sobie ze słabościami,
  • przeżywają intensywne emocje związane z okresem dojrzewania, konfliktem między lojalnością wobec rodziców i próbą stanowienia o sobie
  • potrzebują wsparcia w procesie zdrowienia