Dyrektor ośrodka

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Pedagogiki.