Zastępca Dyrektora Ośrodka

Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.