Barbara Bylina

Psycholog. Absolwentka studiów psychologicznych na Wydziale Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Zajmuje się prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych, a także profilaktyką uzależnień.