Psycholog

Specjalista Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji.
Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest w trakcie specjalistycznego szkolenia z zakresu terapii uzależnień realizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia. Ukończyła dodatkowe szkolenia w zakresie terapii uzależnień behawioralnych, terapii schematów, dialogu motywującego, interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Wolny czas poświęca na fitness i kosmetologię.