Oferujemy wyjątkowy program Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Jest to terapia poznawcza oparta na uważności. Dedykowana jest zapobieganiu nawrotom depresji i radzeniu sobie z negatywnymi emocjami towarzyszącymi uzależnieniom. Wykorzystuje techniki poznawcze, bazujące na ćwiczeniach medytacyjnych. Program daje możliwość uzyskania głębokiego wglądu w istotę przyczyn nawrotu i daje realne narzędzia do radzenia sobie z nim. „Bonusem” tego programu jest jego ogromny wpływ na całe Twoje życie, na zmianę perspektywy, polegający na odkryciu i doświadczaniu tego, co w Twoim życiu ma prawdziwą wartość.

1

Praca nad motywacją do podjęcia leczenia

Praca nad motywacją do podjęcia leczenia odwykowego, utrzymania trwałej abstynencji od środka chemicznego lub szkodliwego zachowania, podtrzymywanie procesu terapeutycznego i towarzyszenie Klientowi w trudnych momentach terapii. Motywowanie do pracy nad wprowadzeniem trwałych i pozytywnych zmian w życiu i funkcjonowaniu. Po opuszczeniu OTU dalsza opieka terapeutyczna, podtrzymywanie procesu rozpoczętej zmiany i wsparcie psychologiczne w codziennych zmaganiach trzeźwego już funkcjonowania.