najcięższa praca nad sobą…, którą pokochasz!

TELEFON 7:00 - 20:00 +48 666 600 440
Podejmij najważniejszą decyzję w życiu ZADZWOŃ

Program terapeutyczny

Oferujemy wyjątkowy program Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Jest to terapia poznawcza oparta na uważności. Dedykowana jest zapobieganiu nawrotom depresji i radzeniu sobie z negatywnymi emocjami towarzyszącymi uzależnieniom. Wykorzystuje techniki poznawcze, bazujące na ćwiczeniach medytacyjnych. Program daje możliwość uzyskania głębokiego wglądu w istotę przyczyn nawrotu i daje realne narzędzia do radzenia sobie z nim. „Bonusem” tego programu jest jego ogromny wpływ na całe Twoje życie, na zmianę perspektywy, polegający na odkryciu i doświadczaniu tego, co w Twoim życiu ma prawdziwą wartość.

Praca nad motywacją do podjęcia leczenia
Praca nad motywacją do podjęcia leczenia odwykowego, utrzymania trwałej abstynencji od środka chemicznego lub szkodliwego zachowania, podtrzymywanie procesu terapeutycznego i towarzyszenie Klientowi w trudnych momentach terapii. Motywowanie do pracy nad wprowadzeniem trwałych i pozytywnych zmian w życiu i funkcjonowaniu. Po opuszczeniu OTU dalsza opieka terapeutyczna, podtrzymywanie procesu rozpoczętej zmiany i wsparcie psychologiczne w codziennych zmaganiach trzeźwego już funkcjonowania.

Praca nad utrzymaniem abstynencji
Rozpoznawanie przyczyn powstawania nagłego przymusu picia/brania lub szkodliwego zachowania, konstruktywne radzenie sobie z głodem alkoholowym/narkotycznym, rozpoznawanie wyzwalaczy wewnętrznych i zewnętrznych, / stany, emocje, sytuacje, sygnały z ciała / sposoby radzenia sobie ze stresem i jego rozładowywanie, program RED, program HALT, trening AZA, program 24 godzin.

Praca nad poniesionymi stratami
Praca nad skutkami picia/brania, łączenie zażywania substancji lub szkodliwych zachowań ze stratami jakie ponosi Klient w wyniku ich stosowania. Bilans strat z obszaru zdrowia somatycznego i psychicznego, funkcjonowania w życiu rodzinnym, zawodowym, poniesionych strat materialnych i finansowych, konsekwencje podejmowania zgubnych decyzji w różnych obszarach życiowych. Praca obejmuje też tzw. litraż, czyli ilość wypijanego alkoholu / zażytego środka / oraz próbę przyjrzenia się jakie znaczenie alkohol/środek chemiczny odgrywa w życiu Klienta.

Praca nad budowaniem nowej tożsamości
Rozpoczęcie procesu trwałej zmiany oraz zbudowanie nowej tożsamości osoby z problemem uzależnienia. Poznanie, utrwalenie i wprowadzenie w życie nowego sposobu funkcjonowania w życiu codziennym, w obszarze rodzinnym, w sferze zawodowej. Radzenie sobie w sposób konstruktywny ze stresem, rozwiązywanie problemów, radzenie z nieprzyjemnymi stanami i emocjami bez użycia środka/szkodliwego zachowania.