NAJCIĘŻSZA PRACA NAD SOBĄ…, KTÓRĄ POKOCHASZ!

TELEFON 24h +48 666 600 440
Podejmij najważniejszą decyzję w życiu ZADZWOŃ

Krzysztof Rusiniak

Psycholog

Krzysztof Rusiniak

Jest absolwentem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Szkolenie terapeutyczne odbył w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.

Staże odbył w Klinice Nerwic oraz Oddziale Dziennym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica”.
Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie i doświadczającymi przemocy a także osobami dotkniętymi uzależnieniem.
Jest członkiem i założycielem Stowarzyszenia Centrum Pomocy Psychologicznej „Pierwszy krok” w Warszawie, którego misja skierowana jest do rodzin potrzebujących wsparcia i tych które chcą zapobiec dysfunkcjom systemy rodzinnego.

Pracuje z osobami które:
- doświadczają przemocy
- przeżywają lęki, smutek, stany przygnębienia, poczucie braku nadziei i bezradności, - doświadczają przykrych emocji w relacjach z innymi;
- cierpią na spadek aktywności życiowych, mają dolegliwości somatyczne wynikające ze stanu psychicznego,
- znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie widzą możliwości zmiany;
- skarżą się na drażliwość i skłonność do wybuchów gniewu, mają trudności w panowaniu nad emocjami,
- odczuwają trudności w relacjach z innymi, poczucie niekompetencji w nawiązywaniu i podtrzymywaniu znajomości,
- czują potrzebę lepszego rozumienia i akceptacji siebie, rozwijania swych mocnych stron osobowości, radzenia sobie ze słabościami,
- przeżywają intensywne emocje związane z okresem dojrzewania, konfliktem między lojalnością wobec rodziców i próbą stanowienia o sobie
- potrzebują wsparcia w procesie zdrowienia