NAJCIĘŻSZA PRACA NAD SOBĄ…, KTÓRĄ POKOCHASZ!

TELEFON 24h +48 666 600 440
Podejmij najważniejszą decyzję w życiu ZADZWOŃ

Piotr Kuraś

Psychoterapeuta

Piotr Kuraś - Socjolog, studia I i II stopnia ukończył na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie specjalność: Socjologia norm i organizacji. W trakcie Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Instytutu Psychologii Zdrowia - Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Terapeuta w procesie certyfikacji na Specjalistę Psychoterapii Uzależnień.

Autor kilku prac m.in.: Resocjalizacja osób bezdomnych z uzależnieniem alkoholowym w Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Warszawie

Czy: Proces resocjalizacji, a normy społeczne na podstawie wybranego ośrodka resocjalizacyjnego (terapeutycznego).

W pracy terapeutycznej wykorzystuje wiadomości z dziedziny socjologii; życia społecznego, interakcji, działania grup, norm i organizacji. Ponadto informacje i doświadczenie ze szkoły psychoterapeutów uzależnień w nurcie Integracyjnym.

Pracuje nad identyfikacją psychologicznych mechanizmów uzależnienia:

  • System Nałogowego Regulowania Uczuć
  • Mechanizm Iluzji i Zaprzeczenia
  • System Rozproszonego „JA”

Sposobami rozbrajania tych mechanizmów, motywowaniem do leczenia, bezsilnością i bezradnością wobec uzależnienia, oraz sposobami radzenia sobie w sytuacji uzależnienia, a także zmianą negatywnych wzorców myślenia.

Góral i zapalony rowerzysta