NAJCIĘŻSZA PRACA NAD SOBĄ…, KTÓRĄ POKOCHASZ!

TELEFON 24h +48 666 600 440
Podejmij najważniejszą decyzję w życiu ZADZWOŃ

Dyrektor Ośrodka

Dorota Pogródko Jankowska
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Pedagogiki.

Czytaj więcej

Hipnoterapeuta

Grzegorz Jechna
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Pedagogiki

Dyplomowany Mistrz Hipnoterapii
Master Hypnotist / Banyan Hynosis Center, Tustin California

Czytaj więcej

Psycholog

Anna Szymczak - Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Terapeutka RTZ Racjonalnej Terapii Zachowań. Ukończyła szkolenie Terapii Poznawczej Opartej na Uważnośći (Mindfulness-Based Cognitive Therapy - MBCT) w Centrum CBT w Warszawie. Podstawy metody terapeutycznej „Selfocompation” opartej na doświadczaniu współczucia zdobywała się u Christophera Germera PhD Harvard Medical School - twórcy tego podejścia, natomiast praktyki w tej dziedzinie nabierała w Instytucie Mindfulness u najlepszej w Polsce terapeutki Mindfulness Julii Wahl.

Czytaj więcej

Psycholog

Krzysztof Rusiniak

Jest absolwentem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Szkolenie terapeutyczne odbył w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.

Czytaj więcej

Psychoterapeutka

Marzena Zagrajek - ukończyła Filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie studiuje pedagogikę w Wyższej Szkole Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie, specjalność: Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych. Terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji.  Zainteresowania: psychoterapia egzystencja i filozoficzne aspekty uzależnień oraz coaching personalny i life coaching.

Psychoterapeuta

Piotr Kuraś - Socjolog, studia I i II stopnia ukończył na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie specjalność: Socjologia norm i organizacji. W trakcie Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Instytutu Psychologii Zdrowia - Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Terapeuta w procesie certyfikacji na Specjalistę Psychoterapii Uzależnień.

Czytaj więcej